VIP Zavodi

Modul ODOS.VIP Zavodi je osnovni modul sistema ODOS za obvladovanje vhodne in izhodne pošte, namenjen zavodom in drugim javnim ustanovam, ki izvajajo različne procese, med katerimi so lahko tudi postopki, ki morajo biti vodeni po Zakonu o upravnem postopku in skladno z Uredbo o upravnem poslovanju.

Uporabljajo ga številni domovi za starejše občane, Varstveno delovni centri, različne izobraževalne ustanove ter druge večje in manjše javne ustanove.

Več o modulu

VIP Zavodi

Nudi enostavno in pregledno rešitev za zajem, evidentiranje in distribucijo vhodne pošte, klasificiranje, reševanje in zaključevanje zadev (tudi po upravnem postopku), beleženje dokumentov po ustreznem zaporedju v izbrano zadevo ter pripravo izhodne pošte in njeno odpremo, skladno z zakonskimi zahtevami in sodobnimi načini pošiljanja (eVročanje ipd.). Seveda omogoča tudi elektronsko podpisovanje izhodnih dokumentov, skladno z najnovejšimi predpisi. Nudi tudi vpogled in hitro iskanje po zadevah in dokumentih. Omogoča pa tudi odbiranje in izločanje ustrezno zaključenih zadev in njihov prenos v dolgoročno eHrambo.

Funkcionalnosti modula VIP Zavodi

Prikaz simbola za pošto pri modulu odos VIP Zavodi
 • masovno evidentiranje papirne vhodne pošte, zajem elektronske pošte in zajem dokumentov s portalov,
 • črpanje podatkov o poslovnih partnerjih (AJPES),
 • beleženje, klasificiranje in distribucija vhodne, izhodne in interne pošte ter elektronsko vodenje knjig pošt,
 • kreiranje zadev iz dokumentov ali dodajanje dokumentov na obstoječe zadeve,
 • tiskanje ovoja zadeve,
 • posredovanje zadev v reševanje po signirnem načrtu oz. na nivoju oddelka,
 • vodenje zadev – preusmeritev, predaja, reševanje in zaključevanje, skladno z dodeljenimi pravicami na ravni organizacije,
 • uporaba vnaprej pripravljenih predlog za pripravo izhodne pošte ter urejanje vsebine dokumentov znotraj sistema,
 • verzioniranje dokumentov in avtomatično vodenje revizijske sledi,
 • določanje rokov in opomnikov,
 • vodenje dosjejev,
 • priprava izhodne pošte s fizičnim ali elektronskim podpisom,
 • elektronski podpis dokumentov preko varne povezave s podporo SMS modula za pošiljanje gesel za varen prevzem, podpis in izmenjavo dokumentov,
 • tiskanje kuvert, vročilnic in povratnic ter popisa oddanih pošiljk za oddajo na Pošto,
 • zajem povratnic in vročilnic,
 • vodenje zbirk zadev in elektronsko odbiranje ter izločanje zadev,
 • hitro iskanje zadev in dokumentov po različnih kriterijih,
 • uporabnikom omogoča vpogled, reševanje in iskanje po dokumentih,
 • samodejno obveščanje uporabnikov o novih zadevah in dokumentih preko elektronske pošte ter vstop v zadevo neposredno iz poslanega obvestila,
 • analize o opravljenem delu,
 • omogočeno eVročanje v SiCEV (naročnik mora urediti registracijo pri MJU) – brezplačno,
 • omogočeno eVročanje v VEP.SI (naročnik mora urediti registracijo pri EIUS) – plačljivo.

Preberite več o sistemu ODOS

ODOS REFERENCE: Vaše zadovoljstvo je naša motivacija

Stopite v stik z nami

Z veseljem vam bomo predstavili sistem ODOS,
pokazali kako deluje, odgovorili na vaša vprašanja in vam
pripravili informativno ponudbo.

Alma Rehberger ODOS skrbnica modulov

Alma

Natalija

Peter Čurč ODOS skrbnik modulov

Peter

Matjaž

Vsi moduli in povezave sistema ODOS

Modularna zasnova sistema ODOS omogoča elektronsko izvajanje različnih procesov v organizaciji, prilagodljivost različnim potrebam uporabnikov ter preprosto nadgrajevanje sistema z rastjo potreb poslovanja. Z velikim naborom modulov in povezav z drugimi sistemi omogoča, da imajo uporabniki v enem sistemu dostop do vsega, kar se nanaša na njihovo delo in poslovanje. Moduli sistema ODOS so lahko samostojni ali medsebojno povezani.

Ker želimo uporabnikom sistema ODOS kar najbolj olajšati delo, ODOS povezujemo tudi z drugimi sistemi in aplikacijami v organizaciji. Izvedenih imamo že veliko povezav, vedno pa smo odprti tudi za nova povezovanja. Prav povezljivost sistema ODOS z drugimi sistemi in aplikacijami je njegova velika prednost, saj tako omogoča delo in izmenjavo podatkov preko enotne vstopne točke, ki jo predstavlja ODOS. S tem omogoča, da imajo uporabniki, v enem sistemu, dostop do vsega, kar se nanaša na njihovo delo, s čimer zagotovi tudi visoko stopnjo preglednosti in zanesljivosti.

Zadovoljni uporabniki so naše vodilo

Povezani moduli

Prenesite si svoj izvod predstavitvenega letaka

Prenesite predstavitveni letak informacijskega sistema ODOS in odkrijte prednosti in rešitve, ki vam bodo olajšale vaše delo.

Zaupajte nam vaš elektronski naslov in letak bo vaš v nekaj sekundah. Obljubimo, da bomo vaše podatke skrbno varovali ter uporabili zgolj za obveščanje o naših ponudbah in novostih.

  Strinjam se z uporaboosebnih podatkov*

  prikaz brošure za predstavitev modulov sistema odos, na sliki je besedilo: Izberite certificiran in zakonsko skladen informacijski sistem