Vzorčna notranja pravila

(za občine, uporabnice sistema ODOS)

V podjetju PIA d.o.o. želimo sistem ODOS ponuditi skupaj s spremljevalnimi storitvami, zato smo za občine, uporabnice sistema ODOS pripravili VZORČNA NOTRANJA PRAVILA (v nadaljevanju VNP-ODOS) z namenom, da vam čim bolj olajšamo postopek njihove priprave. VNP-ODOS so potrjena s strani Arhiva RS.

Več o

Vzorčnih notranjih pravilih ODOS

Postopek priprave notranjih pravil smo tudi tehnološko podprli s posebno aplikacijo in vam s tem pripravo in personalizacijo VNP-ODOS močno olajšali.  Aplikacija omogoča enostavno prilagoditev notranjih pravil vašemu poslovanju.

Prednosti modula VNP-ODOS

odos simbol za modul notranja pravila, prikazuje a4 list, znotraj lista je 5 kratkih linij in 1 daljša linija
 • Postopek priprave vzorčnih notranjih pravil VNP-ODOS smo podprli s posebno aplikacijo, ki vas s pomočjo natančnih navodil vodi skozi področja, ki jih morate prilagoditi vašemu poslovanju.
 • Vsebina NP je v celoti pripravljena in ustreza občinam, ki uporabljate sistem ODOS in sicer ne glede na velikost občine ali obseg poslovanja. Dokumentirani so vsi postopki zajema in hrambe gradiva za vsa področja, ki jih pokrivate s sistemom ODOS. Popis postopkov je že prilagojen življenjskemu ciklu upravljanja z gradivom v občinah, zato se vam s popisom le-tega ne bo potrebno ukvarjati.
 • VNP-ODOS v celoti izpolnjujejo zahteve zakonodaje. Redno in brezplačno skrbimo tudi za njihovo osveževanje glede zakonodajnih sprememb.
 • Vsebina VNP-ODOS je prilagojena primeru, ko občina lastnega sistema za e-hrambo ne bo vzpostavljala sama, temveč bo za to najela storitve zunanjih, certificiranih ponudnikov e-hrambe (ZZI, Mikrografija ali Pošta Slovenije).
 • Prevzem VNP-ODOS poleg vsega navedenega vključuje tudi 3 ure vsebinskega svetovanja pri personalizaciji.
 • V aplikacijo smo dodali tudi vzorčne primere dokumentov, na katere se boste sklicevali v NP in jih morda še nimate urejenih. Na primer vzorce za pripravo: Analize in ocene tveganj, Popisa informacijskih virov, Izjave o varovanju informacij, Politike varovanja informacij v vaši občini ipd. Poleg tega smo dodali tudi odgovore na najpogostejša vprašanja, ki smo jih prejemali s strani občin tako, da boste v aplikaciji za urejanje VNP-ODOS našli zelo veliko informacij in pripomočkov za še lažjo in hitrejšo ureditev tega področja.

Kaj so notranja pravila?

 • Notranja pravila so interni pravni akt, v katerem se popiše zajem, obdelava in hramba gradiva v elektronski obliki s spremljevalnimi storitvami.
 • Zahtevajo transparentne in popisane procese dela ter ohranjajo celovitost, avtentičnost in razpoložljivost dokumentarnega in arhivskega gradiva v vseh oblikah.
 • Opisujejo glavna področja posameznega procesa (zajem, pretvorba, hramba, roki hrambe in uničenje gradiva), pri čemer je pomembna certifikacija storitev in opreme s strani Arhiva RS.
 • Določajo odgovorne osebe za izvajanje posameznih procesov.
 • Določajo proces izobraževanj s področij digitalizacije in arhiviranja.

Zakaj potrebujete notranja pravila?

 • Po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) mora organizacija, ki bo zajemala ali hranila gradiva v digitalni obliki, sprejeti notranja pravila v skladu s tem zakonom in vsemi njegovimi dopolnitvami.
 • Sprejem notranjih pravil je pomemben predvsem z vidika zagotavljanja pravne veljavnosti elektronsko hranjenih dokumentov. Iz ZVDAGA namreč izhaja, da je pravna veljavnost oziroma dokazna vrednost tako hranjenih dokumentov zagotovljena z obstojem in izvajanjem potrjenih notranjih pravil.

Preberite več o sistemu ODOS

Stopite v stik z nami

Z veseljem vam bomo predstavili sistem ODOS,
pokazali kako deluje, odgovorili na vaša vprašanja in vam
pripravili informativno ponudbo.

Alma Rehberger ODOS skrbnica modulov

Alma

Natalija

Peter Čurč ODOS skrbnik modulov

Peter

Matjaž

Stopite v stik z nami

V kolikor bi želeli prevzeti VNP ODOS ali potrebujete dodatno pojasnilo glede prevzema, smo vam z veseljem na voljo … 

Prikaz dveh prenosnih računalnikov

Vsi moduli in povezave sistema ODOS

Modularna zasnova sistema ODOS omogoča elektronsko izvajanje različnih procesov v organizaciji, prilagodljivost različnim potrebam uporabnikov ter preprosto nadgrajevanje sistema z rastjo potreb poslovanja. Z velikim naborom modulov in povezav z drugimi sistemi omogoča, da imajo uporabniki v enem sistemu dostop do vsega, kar se nanaša na njihovo delo in poslovanje. Moduli sistema ODOS so lahko samostojni ali medsebojno povezani.

Ker želimo uporabnikom sistema ODOS kar najbolj olajšati delo, ODOS povezujemo tudi z drugimi sistemi in aplikacijami v organizaciji. Izvedenih imamo že veliko povezav, vedno pa smo odprti tudi za nova povezovanja. Prav povezljivost sistema ODOS z drugimi sistemi in aplikacijami je njegova velika prednost, saj tako omogoča delo in izmenjavo podatkov preko enotne vstopne točke, ki jo predstavlja ODOS. S tem omogoča, da imajo uporabniki, v enem sistemu, dostop do vsega, kar se nanaša na njihovo delo, s čimer zagotovi tudi visoko stopnjo preglednosti in zanesljivosti.

Zadovoljni uporabniki so naše vodilo

Povezani moduli

Prenesite si svoj izvod predstavitvenega letaka

Prenesite predstavitveni letak informacijskega sistema ODOS in odkrijte prednosti in rešitve, ki vam bodo olajšale vaše delo.

Zaupajte nam vaš elektronski naslov in letak bo vaš v nekaj sekundah. Obljubimo, da bomo vaše podatke skrbno varovali ter uporabili zgolj za obveščanje o naših ponudbah in novostih.

  Strinjam se z uporaboosebnih podatkov*

  prikaz brošure za predstavitev modulov sistema odos, na sliki je besedilo: Izberite certificiran in zakonsko skladen informacijski sistem