Sestanki

Modul ODOS.Sestanki je celovita rešitev za sodobno, enostavno in učinkovito obvladovanje sestankov. Je odličen pripomoček za vodenje sestankov, kolegijev in sej, od same organizacije do realizacije dogovorjenih sklepov.

Več o modulu

Sestanki

Omogoča elektronsko sklicevanje sestankov in pošiljanje vabil ter gradiv za sestanek vsem povabljenim v organizaciji in izven nje. Daje možnost zbiranja predlogov dnevnega reda, njihovo urejanje, pripravo predlogov sklepov in preverjanje prisotnosti udeležencev.

Med sestankom se v sistemu pripravlja zapisnik in sklepi, ki se lahko pošljejo udeležencem v potrditev. 

Modul Sestanki lahko povežete tudi z ostalimi moduli sistema ODOS, zlasti smiselna je povezava z modulom Projektno vodenje, saj lahko tako na podlagi sklepov sestanka izdelate projektna opravila za zadolžene in spremljate njihovo realizacijo. S tem je zagotovljena sledljivost in povezljivost sestankov, zapisnikov, sklepov in realizacije nalog.

Modul vam nudi poenostavljen, hitrejši in preglednejši način organiziranja sestankov in spremljanja realizacije dogovorjenih sklepov. Na enem mestu imate tako zbrane vse sestanke, vpogled vanje pa je določen s pravicami v sistemu.

Funkcionalnosti modula Sestanki

odos simbol za modul sestanki, prikaz dveh oseb na vsaki strani mize, ena oseba je na sredini in ima kravato kar predstavlja šefa, na sliki so prikazane figure v beli barvi

Osnovni paket

 • razpis sestanka, opredelitev dnevnega reda ter možnost alternativnih terminov,
 • priprava vabila z možnostjo dopolnitve vsebine,
 • vnaprejšnja priprava osnutkov sklepov,
 • pošiljanje vabil udeležencem v sistemu ODOS ali po ePošti,
 • uporabniki lahko sestanek uvozijo v Outlook ali Google koledar,
 • povabljeni lahko potrdijo udeležbo, predlagajo alternativni termin, itd.,
 • označitev prisotnosti, vodenje sestanka po točkah dnevnega reda,
 • sprotno pisanje zapisnika, dopolnitev sklepov, vnos rokov izvedbe in potrjevanje sklepov,
 • omogočena izdelava, usklajevanje in distribucija zapisnika,
 • možnost kreiranja opravil na podlagi sklepov (če naročnik uporablja tudi modul ODOS.Projektno vodenje),
 • spremljanje realizacije sklepov,
 • dostop do dokumentacije preko povezav tudi za ne-uporabnike sistema ODOS.

Napredni paket dodatno nudi še:

 • razpis sej in kolegijev različnih skupin:
  • zbiranje in razvrščanje predlogov točk dnevnega reda s predlogom sklepov,
  • razvrščanje točk dnevnega reda v ustrezne seje,
  • samodejno kreiranje obveznih točk,
  • vodenje knjige sklepov na nivoju posamezne skupine,
  • postopek priprave čistopisa in odobravanja sklepov.

Preberite več o sistemu ODOS

ODOS REFERENCE: Vaše zadovoljstvo je naša motivacija

Stopite v stik z nami

Z veseljem vam bomo predstavili sistem ODOS,
pokazali kako deluje, odgovorili na vaša vprašanja in vam
pripravili informativno ponudbo.

Alma Rehberger ODOS skrbnica modulov

Alma

Natalija

Peter Čurč ODOS skrbnik modulov

Peter

Matjaž

Vsi moduli in povezave sistema ODOS

Modularna zasnova sistema ODOS omogoča elektronsko izvajanje različnih procesov v organizaciji, prilagodljivost različnim potrebam uporabnikov ter preprosto nadgrajevanje sistema z rastjo potreb poslovanja. Z velikim naborom modulov in povezav z drugimi sistemi omogoča, da imajo uporabniki v enem sistemu dostop do vsega, kar se nanaša na njihovo delo in poslovanje. Moduli sistema ODOS so lahko samostojni ali medsebojno povezani.

Ker želimo uporabnikom sistema ODOS kar najbolj olajšati delo, ODOS povezujemo tudi z drugimi sistemi in aplikacijami v organizaciji. Izvedenih imamo že veliko povezav, vedno pa smo odprti tudi za nova povezovanja. Prav povezljivost sistema ODOS z drugimi sistemi in aplikacijami je njegova velika prednost, saj tako omogoča delo in izmenjavo podatkov preko enotne vstopne točke, ki jo predstavlja ODOS. S tem omogoča, da imajo uporabniki, v enem sistemu, dostop do vsega, kar se nanaša na njihovo delo, s čimer zagotovi tudi visoko stopnjo preglednosti in zanesljivosti.

Zadovoljni uporabniki so naše vodilo

Povezani moduli

Prenesite si svoj izvod predstavitvenega letaka

Prenesite predstavitveni letak informacijskega sistema ODOS in odkrijte prednosti in rešitve, ki vam bodo olajšale vaše delo.

Zaupajte nam vaš elektronski naslov in letak bo vaš v nekaj sekundah. Obljubimo, da bomo vaše podatke skrbno varovali ter uporabili zgolj za obveščanje o naših ponudbah in novostih.

  Strinjam se z uporaboosebnih podatkov*

  prikaz brošure za predstavitev modulov sistema odos, na sliki je besedilo: Izberite certificiran in zakonsko skladen informacijski sistem