Kategorije

Ostali prispevki

prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

Prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

optimizacija poslovnih procesov

Optimizacija poslovnih procesov – 10 prepričljivih primerov iz prakse

Modul ODOS odsotnosti

Modul ODOS Odsotnosti

Modul ODOS Potni nalogi 

modul ODOS upravno poslovanje

Modul ODOS Upravno poslovanje

Modul ODOS VIP zavodi

Modul ODOS.VIP Zavodi: za zavode in druge javne ustanove

Povezljivost sistemov

POMEMBNOST POVEZOVANJA SISTEMOV ZA LAŽJE DELO IN HITREJŠE ODLOČANJE

V današnjem digitalnem svetu organizacije uporabljajo vedno več informacijskih in drugih sistemov, ki pokrivajo različna področja poslovanja. To vključuje sisteme, kot so ERP za finančno upravljanje, kadrovska evidenca in evidenca prisotnosti za kadre, CRM za upravljanje s strankami, vodenje proizvodnje, dokumentni sistemi ipd. Vsak od teh sistemov ima svojo specifično vlogo in pokriva določene poslovne procese v organizaciji.

Pogosto se dogaja, da vsak sektor ali oddelek uporablja svoj primarni sistem, ki najbolje ustreza njihovim potrebam. Ta sistem postane ključen za njihovo delo, saj vsebuje vse pomembne podatke, ki jih potrebujejo. Vendar pa se ob tem pojavijo izzivi glede izmenjave podatkov med različnimi  sistemi.

Eno od ključnih vprašanj pri tem je ali je izmenjava podatkov urejena in ali se izvaja ročno ali samodejno.

Ročna izmenjava podatkov zahteva dodatno delo uporabnikov, ki morajo osveževati podatke v različnih sistemih, kar lahko vodi v napake in zamude. Samodejna izmenjava podatkov pa lahko deluje bolj učinkovito, vendar je pomembno, da se določi časovni okvir za prenos podatkov in sprememb med sistemi.

Poleg tega se postavlja vprašanje, kako dostop do informacijskih sistemov vpliva na odločevalce v organizaciji. Ali morajo uporabljati več različnih sistemov, da pridobijo vse potrebne podatke za svoje delo? To lahko otežuje odločanje in upravljanje, zato je pomembno razmisliti o tem, kako olajšati dostop do ključnih informacij za odločevalce.

Vodilni kader pogosto potrebuje dostop do informacij tudi na terenu, na službenih poteh, med sestanki ali od doma. Zato je pomembno, da jim sistemi omogočajo tudi delo na daljavo. Odločevalci lahko učinkovito opravljajo svoje delo le v primeru, da imajo dostop do vseh potrebnih podatkov na enem mestu, kjerkoli in kadarkoli, ne da bi morali iskati informacije v različnih sistemih.

Sodobno upravljanje in povezovanje sistemov in podatkov v organizacijah zahteva premišljen pristop, ki omogoča učinkovito izmenjavo podatkov, enostaven dostop do informacij za odločevalce ter varno in zanesljivo upravljanje informacijskih virov in podatkov. Organizacije, ki to razumejo in sprejmejo, so bolje pripravljene na izzive in priložnosti, ki jih prinaša digitalna doba.

Modularna zasnova in povezave z zalednimi sistemi so nujni za maksimalno prilagodljivost

Pomembnosti integracije sistemov se zavedamo tudi v našem podjetju, zato naš sistem ODOS povezujemo s številnimi zalednimi sistemi.

Uporabnikom informacijskega sistema ODOS se vedno znova trudimo čim bolj olajšati njihovo delo, zato smo zelo ponosni na dejstvo, da smo zanje vzpostavili že številne povezave z drugimi sistemi. Tako jim lahko ponudimo povezave:

  •       s finančnimi aplikacijami oziroma ERP-i,
  •       s sistemi za registracijo delovnega časa,
  •       z Geografsko-informacijskimi sistemi,
  •       z akreditiranimi ponudniki dolgoročne eHrambe,
  •       z varnimi elektronskimi predali za eVročanje,
  •       z državnimi portali (eUprava, SPOT),
  •       s sistemom za celostno obravnavo stanovalcev v domovih za starejše občane DOMIS in SZO
  •       in mnogimi drugimi specializiranimi sistemi in aplikacijami.

Povezljivost sistemov je izrednega pomena za uporabnike. Močno lahko namreč poenostavijo in pohitrijo delo, saj so s povezavo odpravljeni podvojeni vnosi. Uporabnikom se tudi ni potrebno vedno prijavljati v različne sisteme, saj jim povezave med sistemi omogočajo dostop do podatkov in dokumentov na enem mestu, v enem sistemu.  

S povezavami z zalednimi sistemi se izognete iskanju informacij v več različnih aplikacijah/sistemih, saj lahko en sistem služi kot enotna vstopna točka, ki na enem mestu poveže vse relevantne informacije in dokumente za sprejemanje in potrjevanje odločitev. Podatki in dokumenti, zbrani na enem mestu omogočajo visoko stopnjo preglednosti in zanesljivosti ter velike časovne prihranke. Optimizacija procesov pa močno poenostavi delo zaposlenim.

Ali se tudi vam zdi pomembno, da so sistemi med sabo povezani in vam tako omogočajo dostop do podatkov na enem mestu?

Če je vaš odgovor DA, preverite naš informacijski sistem ODOS, kako lahko z njim optimizirate vaše poslovne procese in preko integracij z zalednimi sistemi, pripeljete podatke na eno mesto za lažje delo in odločanje.

Pišite nam na prodaja@pia.si ali pokličite na 03 898 37 90. Z veseljem vam bomo pomagali in svetovali.