Kategorije

Ostali prispevki

prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

Prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

optimizacija poslovnih procesov

Optimizacija poslovnih procesov – 10 prepričljivih primerov iz prakse

Modul ODOS odsotnosti

Modul ODOS Odsotnosti

Modul ODOS Potni nalogi 

modul ODOS upravno poslovanje

Modul ODOS Upravno poslovanje

Modul ODOS VIP zavodi

Modul ODOS.VIP Zavodi: za zavode in druge javne ustanove

slika prikazuje konferenčno pisarno, na mizi so postavljene 3 plastenke vode, 3 papirji in 3 pisala, vidna sta samo 2 stola

ODOS KONFERENCO SMO POSVETILI USLUŽBENCEM OBČIN

V četrtek, 26. 5. 2022, smo po dvoletnem premoru, ponovno v živo izvedli ODOS konferenco. Namenili smo jo vodilnim v občinah ter vsem ostalim uslužbencem, ki pri svojem delu uporabljajo ODOS.

Dvoletni »korona« premor je s sabo prinesel kar nekaj sprememb, tudi v organizaciji dogodkov. Kljub temu se je konference udeležilo lepo število udeležencev. Prisotni so bili tako tisti, ki sistem ODOS že uporabljajo, kot tudi tisti, ki šele zbirajo informacije za uvedbo ali menjavo sistema.

Na konferenci smo izpostavili in odprli najbolj aktualne teme:

  • Digitalizacija in z njo povezana varnost poslovanja in podatkov;
  • Spremembe pri elektronskem podpisovanju vezane na spremembo Uredbe o upravnem poslovanju;
  • eVloge in eVročanje;
  • eHramba in notranja pravila.

ODOS konferenco smo izvedli v sodelovanju z našimi partnerji na različnih projektih, skupaj s katerimi lahko uporabnikom nudimo napredne storitve za pregledno poslovanje skladno z zakonodajo.

Konferenco je otvorila direktorica našega podjetja PIA d.o.o. Saša Kovač. Osredotočila se je na digitalizacijo, kot osrednjo temo novega časa ter možnosti in priložnosti, ki jih lahko naše podjetje PIA ponudi kot podporo občinam v procesu digitalizacije. Digitalizacija nas spremlja pravzaprav na vseh področjih našega življenja. Za digitalizacijo potrebujejo organizacije: odločno vodstvo z vizijo, usposobljene kadre, digitalno napredne uporabnike in sredstva za digitalizacijo. Dotaknila se je tudi pametnih mest in skupnosti in podčrtala tista področja strategije EU na področju digitalizacije, kjer so lahko 31-letne izkušnje podjetja PIA, odličen partner pri digitalizaciji občinskih uprav.

Sledilo je predavanje gospoda Alena Jamška iz podjetja Unistar LC d.o.o. Predstavil nam je enega največjih problemov digitalizacije – kibernetske in druge napade na IT infrastrukturo in sisteme ter ponudil možnosti, kako se temu lahko izognemo in s tem povečamo varnost podatkov. Opozoril nas je, da moramo biti previdni pri odpiranju elektronskih sporočil z datotekami ali povezavami neznanega izvora, če nismo prepričani, da gre za pravega pošiljatelja. Raziskave kažejo, da se v svetu vsakih 39 sekund zgodi en kibernetski napad. Kar je precej zastrašujoče.

Peter Čurč iz podjetja PIA je predstavil sistem ODOS in pojasnil, zakaj je ODOS najboljši sistem in prava izbira za občine. Predstavil je prednosti, funkcionalnosti ter module in povezave sistema ODOS. Izpostavil je tudi našo službo podpore, ki skrbi za pomoč uporabnikom, na katero lahko naročniki vedno računajo in za katero dnevno prejemamo pohvale s strani uporabnikov. Poudaril je, da sistem ODOS uporablja že 110 občin v Sloveniji, kar pomeni  52% vseh občin.

Gospod Aleš Kuretič iz Mestne občine Novo mesto je predstavil primer dobre prakse uvedbe sistema ODOS v delo Mestne občine Novo mesto. Povedal nam je, zakaj in kako je Mestna občina Novo mesto menjala prejšnji dokumentni sistem in začela uporabljati sistem ODOS. Zahteva njihovega župana je bila, »pripeljati v hišo najboljšega konja« in to jim je uspelo z uvedbo ODOSa.

Sledil je kratek odmor, kjer so udeleženci ODOS konference imeli možnost obiskati informativne postaje, kjer so pridobili dodatne informacije o delovanju sistema ODOS, prav tako so številni podali tudi svoje mnenje o sistemu ODOS in modulih, ki jih pri svojem delu uporabljajo.

Po premoru je direktorica podjetja PIA Saša Kovač predstavila novosti, ki jih v funkcionalnosti ODOSa prinaša zadnja Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o upravnem poslovanju. Elektronsko podpisovanje delo ne le pohitri, ampak ga naredi bolj fleksibilnega, saj je dokumente možno podpisovati praktično kjerkoli, kjer je omogočen dostop do interneta. Poudarila pa je tudi pomen varovanja podatkov in možnost varne izmenjave dokumentacije preko sistema ODOS.

Mag. Tatjana Mizori Zupan z Ministrstva za javno upravo ter Aleš Kuretič iz MO Novo mesto sta nam predstavila eVloge za občine na državnih portalih eUprava in SPOT. Preko eUprave in preko portala SPOT je državljanom omogočeno oddajati vloge po elektronski poti. Občine, ki uporabljajo ODOS lahko tako oddane eVloge zajemajo samodejno v sistem ODOS, kar delo na občini pohitri in odpravi možnost napak. Med 26 občinami, ki so priključene na eVloge na eUpravi, je večinski del tistih občin, ki uporabljajo sistem ODOS in pri svojem delu koristijo povezavo med eUpravo in SPOT ter ODOSom.

Kako poteka centralno eVročanje v javnem sektorju nam je predstavila dr. Alenka Žužek Nemec z Ministrstva za javno upravo. Predstavila nam je, kako zagotoviti enako zanesljivost in varnost pri opravljanju storitev na daljavo in pokazala korake pri storitvah javnega sektorja. Pomembno je poudariti, da je ODOS že povezan s storitvijo varnega vročanja preko SiCEV v eUpravo in SPOT in da bo priključevanje občin zaradi aktivnega sodelovanja PIA d.o.o. z MJU, enostavno. Še vedno pa mora vsaka občina, ki to storitev želi, z MJU skleniti sporazum.

Prednosti in nujnost uporabe dolgoročne eHrambe pred lokalno hrambo eDokumentov nam je pojasnil gospod Peter Zorko, direktor podjetja ZZI d.o.o., predstavil je model uporabe eDokumentov iz eHrambe in kako deluje uporaba v ODOS okolju naročnika. Tudi storitev eHramba.si podjetja ZZI je namreč že aktivno povezana z ODOSom in je tista od možnih storitev certificirane dolgoročne eHrambe, ki jo uporablja večji del občin, uporabnic ODOSa.

Predavanja smo zaključili z osvežitvijo pomena Notranjih pravil ter ponovno predstavitvijo Vzorčnih notranjih pravil za občine, ki uporabljajo ODOS (VNP-ODOS) in prenosa v dolgoročno eHrambo. Natalija Šketa PIA d.o.o. je predstavila kaj so vzorčna notranja pravila, kaj so ključne prednosti VNP-ODOS ter postopek prevzema VNP-ODOS.

Neformalni del letošnje ODOS konference smo nadaljevali pri Fontani piv Zeleno Zlato v Žalcu. Namen tega druženja je bil izmenjava mnenj ter zahvala uporabnikom, da nam zaupajo.

Veseli smo, da se je tudi letošnje ODOS konference udeležilo tako lepo število udeležencev in se vsakemu posebej zahvaljujemo za udeležbo in prijetno druženje. Še bolj pa smo veseli vseh pohval, ki smo jih prejeli s strani udeležencev za kakovostno izvedbo dogodka ter veliko aktualnih in strokovnih napotkov.