Kategorije

Ostali prispevki

Modul ODOS odsotnosti

Modul ODOS Odsotnosti

Modul ODOS Potni nalogi 

modul ODOS upravno poslovanje

Modul ODOS Upravno poslovanje

Modul ODOS VIP zavodi

Modul ODOS.VIP Zavodi: za zavode in druge javne ustanove

digitalizacija poslovanja

Pomembno je, da so dokumenti in podatki pregledno urejeni in hitro dostopni

modul odos pogodbe

Modul ODOS Pogodbe

Kako poteka implementacija sistema ODOS

KAKO POTEKA IMPLEMENTACIJA SISTEMA ODOS?

Naročniki vedno znova pohvalijo naš postopek implementacije sistema, našo strokovnost, prijaznost in utečen postopek, ki naročnikom omogoča enostaven prehod na nov sistem, nam kot izvajalcu, pa hitro in strokovno implementacijo sistema pri novem naročniku.

Začetek sodelovanja

Vse se seveda začne s povpraševanjem, ko spoznamo potencialnega naročnika in njegova pričakovanja. Dogovorimo se za predstavitev sistema, na kateri so prisotni vsi odločevalci, saj s tem pridobijo vse informacije iz prve roke.

Analiza in priprava ponudbe

V primeru zahtevnejših želja (napredni moduli, kot npr. Nabava, Potni nalogi, Pogodbe ter povezave z drugimi sistemi ipd.) se izvede popis stanja oz. popis procesov in specifik, da lažje opredelimo način, čas izvedbe in nastavitve. Vse te informacije so potrebne tudi za pripravo ponudbe.

Načrtovanje in priprava na implementacijo sistema ODOS

Ko s strani naročnika pridobimo naročilnico, pripravimo načrt implementacije, določimo roke in izvajalce. Projektni vodja in implementator na naši strani skrbita, da komunikacija z naročnikom poteka nemoteno. Prav tako se tudi na naročnikovi strani dogovorimo za skrbnika sistema, s katerim komuniciramo v fazi implementacije in tudi kasneje v primeru morebitnih dodatnih zahtev.

Izvedba implementacije sistema ODOS

Postopek implementacije izvede služba za implementacije, ki po potrebi sodeluje tudi z modulnim vodjem in poskrbi, da postopek implementacije poteka strokovno, tekoče in v okviru zastavljenih rokov. 

Najprej je potrebno pridobiti vse potrebne podatke za nastavitev ustreznih pravic, ureditev delotokov, elektronskega podpisovanja ipd. V ta namen skrbniku na strani naročnika pošljemo več zahtevkov za pridobitev vseh podatkov. Izmenjava podatkov poteka po varni poti, zaščitena z geslom. Po pridobitvi vseh podatkov, se izvede celoten postopek implementacije sistema ODOS in ustreznih modulov. V tem postopku implementator sodeluje tako s skrbnikom na naročnikovi strani kot tudi z njihovo službo za informatiko. 

Naročnik se lahko tudi potem, ko sistem že uporablja, kadarkoli odloči za morebitno nadgradnjo sistema še z drugimi moduli sistema ODOS, spremembo števila uporabnikov ali zakupljenih ur podpore uporabnikom ipd. 

Pogosto je del implementacije tudi uvoz zadev in dokumentov iz predhodnega sistema, kar naročniku omogoči nemoteno nadaljevanje dela in dostop do obstoječih zadev in dokumentov v novem sistemu. 

Testiranje in izobraževanje uporabnikov

Po izvedeni implementaciji poskrbimo za natančno in strokovno testiranje vseh funkcionalnosti.

Ko je sistem pripravljen za prevzem, se z naročnikom dogovorimo za izobraževanje uporabnikov. V zadnjem času izvajamo večinoma izobraževanja na daljavo. Po dogovoru z naročnikom pa je možno tudi izobraževanje na lokaciji. Z naročnikom podpišemo tudi pogodbo o uporabi sistema.

Ko sistem preide v fazo uporabe skrbimo za redne zakonodajne in tehnološke posodobitve. Naša služba podpore uporabnikom pa poskrbi za odzivno, strokovno in prijazno pomoč uporabnikom, če jo ti potrebujejo. Uporabnikom je pomoč na voljo preko telefona, elektronske pošte in preko oddaljene povezave. Vsak dan posebej nas še dodatno motivirajo vse pohvale uporabnikov, ki jih dobimo tako glede naše ažurne podpore uporabnikom kot tudi glede samega sistema. Uporabnikom so v sistemu za pomoč na voljo tudi številna navodila in video vodiči.

Če si želite digitalizirati poslovanje in želite implementirati uporabo informacijskega sistema ODOS v svoje poslovanje, nam pišite na prodaja@pia.si ali pokličite na 03 898 37 90. Z veseljem vam bomo pomagali in svetovali.