Kategorije

Ostali prispevki

prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

Prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

optimizacija poslovnih procesov

Optimizacija poslovnih procesov – 10 prepričljivih primerov iz prakse

Modul ODOS odsotnosti

Modul ODOS Odsotnosti

Modul ODOS Potni nalogi 

modul ODOS upravno poslovanje

Modul ODOS Upravno poslovanje

Modul ODOS VIP zavodi

Modul ODOS.VIP Zavodi: za zavode in druge javne ustanove

informacijski sistem odos

Modularna zasnova in integracije za maksimalno prilagodljivost

ODOS je sodoben in preizkušen informacijski sistem za upravljanje dokumentov in procesov, ki omogoča digitalizacijo poslovanja na enostaven in učinkovit način.

Informacijski sistem ODOS omogoča enostavno upravljanje z dokumenti, optimizacijo poslovnih procesov ter hiter dostop do podatkov in dokumentov. Poleg tega je ODOS popolnoma prilagodljiv vašim potrebam in poslovnim pravilom. Modularna zasnova sistema omogoča, da si lahko izberete samo tiste module, ki jih potrebujete. Povsem enostavna pa je tudi nadgradnja sistema z rastjo potreb poslovanja. Moduli sistema ODOS so lahko samostojni ali medsebojno povezani.

Z velikim številom modulov in povezav z drugimi sistemi, informacijski sistem ODOS omogoča, da so podatki in dokumenti zbrani na enem mestu, kar omogoča visoko stopnjo preglednosti in zanesljivosti ter velike časovne prihranke. Odločanje in planiranje postane enostavnejše, saj so podatki tako dostopni le klik stran.

Informacijski sistem ODOS je eden redkih informacijskih sistemov v Sloveniji s tako velikim naborom modulov in povezav z drugimi sistemi, kar omogoča, da imajo uporabniki v enem sistemu dostop do vsega, kar se nanaša na njihovo delo in poslovanje. 

Informacijski sistem ODOS in njegove module združujemo v 3 sklope

  • Moduli, ki omogočajo delo z dokumentacijo (Vhodna, interna in izhodna pošta)
  • Moduli povezani s kadri (Odsotnosti, Potni nalogi, Kadrovske mape, Projektno vodenje, Sestanki, Izobraževanja)
  • Moduli povezani z nabavnim procesom (Nabava, Naročilnice, Pogodbe, Likvidacija računov)

Na voljo je tudi mobilna aplikacija ODOS+ za elektronsko podpisovanje dokumentov ter potrjevanje obrazcev v sistemu ODOS, preko pametnih naprav s sistemoma iOS in Android.

Modularna zasnova in povezave z zalednimi sistemi so nujni za maksimalno prilagodljivost
Slika: Moduli in povezave sistema ODOS

Informacijski sistem ODOS se povezuje s številnimi zalednimi sistemi, kar zagotavlja še dodatno optimizacijo poslovanja. Sistem ODOS je že povezan s številnimi sistemi (ERP, sistemi za evidentiranje delovnega časa, GIS, eVloge iz eUprave, elektronsko vročanje (SI-CeV, Vep.si), dolgoročna eHramba ipd.)

S sistemom ODOS se v povezavi z zalednimi sistemi izognete podvojenemu vnašanju podatkov ter iskanju informacij v več različnih aplikacijah, saj lahko ODOS na enem mestu poveže vse relevantne informacije in dokumente in tako zagotovi lažje in hitrejše sprejemanje odločitev ter nadzor nad poslovanjem.

Informacijski sistem ODOS je prava rešitev za vsako organizacijo (podjetje ali javnopravno organizacijo), ki si želi povečati učinkovitost, produktivnost in konkurenčnost. Pridružite se mnogim uspešnim organizacijam, ki so že izkoristile prednosti sistema ODOS in digitalizacije poslovnih procesov. Z našo pomočjo boste vse izzive digitalizacije premagali hitro in učinkovito.

Pišite nam na prodaja@pia.si. Z veseljem vam bomo pokazali, kako si lahko s sistemom ODOS učinkovito digitalizirate vaše poslovanje, tako kot so to storile že številne uspešne organizacije.