Kategorije

Ostali prispevki

digitalizacija poslovanja

Pomembno je, da so dokumenti in podatki pregledno urejeni in hitro dostopni

modul odos pogodbe

Modul ODOS Pogodbe

informacijski sistem odos

Modularna zasnova in integracije za maksimalno prilagodljivost

elektronsko vročanje ODOS

ODOS je povezan s sistemom za elektronsko vročanje SI-CeV

vzorčna notranja pravila za občine

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA ZA OBČINE, KI SO UPORABNICE SISTEMA ODOS

modul ODOS naročilnice

MODUL ODOS NAROČILNICE

VARSTVENO DELOVNI CENTRI (VDC, CUDV, ZUDV, društva)

Društvo Sožitje Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ptuj
Medobčinsko društvo Sožitje – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Maribor
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica
Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava
Varstveno delovni center Črnomelj
Varstveno delovni center Kranj
Varstveno delovni center Krško -Leskovec
Varstveno delovni center Murska Sobota
Varstveno delovni center Nova Gorica
Varstveno delovni center Novo mesto
Varstveno delovni center Polž Maribor
Varstveno delovni center Postojna
Varstveno delovni center SAŠA
Varstveno delovni center Šentjur
Varstveno delovni center Tolmin
Varstveno delovni center Tončke Hočevar
Varstveno delovni center Vrhnika-Idrija
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
Socialnovarstveni zavod Taber
SONČEK – Zveza društev za cerebrarno paralizo Slovenije