Kategorije

Ostali prispevki

prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

Prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

optimizacija poslovnih procesov

Optimizacija poslovnih procesov – 10 prepričljivih primerov iz prakse

Modul ODOS odsotnosti

Modul ODOS Odsotnosti

Modul ODOS Potni nalogi 

modul ODOS upravno poslovanje

Modul ODOS Upravno poslovanje

Modul ODOS VIP zavodi

Modul ODOS.VIP Zavodi: za zavode in druge javne ustanove

VARSTVENO DELOVNI CENTRI (VDC, CUDV, ZUDV, društva)

Društvo Sožitje Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ptuj
Medobčinsko društvo Sožitje – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Maribor
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica
Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava
Varstveno delovni center Črnomelj
Varstveno delovni center Kranj
Varstveno delovni center Krško -Leskovec
Varstveno delovni center Murska Sobota
Varstveno delovni center Nova Gorica
Varstveno delovni center Novo mesto
Varstveno delovni center Polž Maribor
Varstveno delovni center Postojna
Varstveno delovni center SAŠA
Varstveno delovni center Šentjur
Varstveno delovni center Tolmin
Varstveno delovni center Tončke Hočevar
Varstveno delovni center Vrhnika-Idrija
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
Socialnovarstveni zavod Taber
SONČEK – Zveza društev za cerebrarno paralizo Slovenije