Kategorije

Ostali prispevki

prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

Prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

optimizacija poslovnih procesov

Optimizacija poslovnih procesov – 10 prepričljivih primerov iz prakse

Modul ODOS odsotnosti

Modul ODOS Odsotnosti

Modul ODOS Potni nalogi 

modul ODOS upravno poslovanje

Modul ODOS Upravno poslovanje

Modul ODOS VIP zavodi

Modul ODOS.VIP Zavodi: za zavode in druge javne ustanove

DRUGE JAVNOPRAVNE ORGANIZACIJE (Zbornice, RRA, turistične organizacije, kulturni domovi, zdravstveni domovi, organi občin, drugi)

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Planinska zveza Slovenije
Zavod RS za varstvo narave
Zavod RS za blagovne rezerve
Institut za vode RS
Inženirska zbornica Slovenije
Veterinarska zbornica Slovenije
Zbornica upraviteljev Slovenije
CMEPIUS
Onkološki inštitut Ljubljana
Zdravstveni dom Celje
Zdravstveni dom Medvode
Krajinski park Goričko
Krajinski park Kolpa
Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija
Zavod za turizem Šaleške doline
Zavod za turizem Idrija
Zavod za turizem Maribor
Zavod za turizem Cerklje
Zavod za turizem Sveta Trojica
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna
Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
Kulturni dom Slovenj Gradec
Kulturni dom Nova Gorica
Kulturni dom Krško
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
Regionalna razvojna agencija za Koroško
Regionalna razvojna agencija Posavje
Razvojna agencija Slovenske gorice
Posoški razvojni center
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Javni zavod Dravit
Podjetniški inkubator Kočevje
Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Skupna občinska uprava enotnost občin
Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki
Medobčinska inšpekcija in redarstvo občine Črnomelj
Medobčinski inšpektorat Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
Stanovanjski sklad mestne občine Nova Gorica
Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda
Općina Novi Grad Sarajevo
Hrvaška lekarniška zbornica
Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični
Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Javni zavod Rokodelski center Ribnica