Kategorije

Ostali prispevki

prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

Prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

optimizacija poslovnih procesov

Optimizacija poslovnih procesov – 10 prepričljivih primerov iz prakse

Modul ODOS odsotnosti

Modul ODOS Odsotnosti

Modul ODOS Potni nalogi 

modul ODOS upravno poslovanje

Modul ODOS Upravno poslovanje

Modul ODOS VIP zavodi

Modul ODOS.VIP Zavodi: za zavode in druge javne ustanove

DOMOVI ZA STAREJŠE OBČANE

Dom upokojencev Vrhnika
Dom starejših Lendava
Dom starejših občanov Ljutomer
Dom starejših občanov Rakičan
Dom upokojencev Sežana
Dom Petra Uzarja Tržič
Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec
Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik
Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad
Dom starejših občanov Šentjur
Dom za varstvo odraslih Velenje
DUO Impoljca
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Dom Tisje Šmartno pri Litiji
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu
Dom starejših občanov Novo mesto
Dom Taber, socialnovarstveni zavod
Dom upokojencev Kranj
Dom starejših občanov Krško
Dom na Krasu
Dom Lukavci
Dom ob Savinji
Dom upokojencev dr. Franca Bergelja
Koroški dom starostnikov
Obalni dom upokojencev Koper
Dom upokojencev Gradišče