Kategorije

Ostali prispevki

digitalizacija poslovanja

Pomembno je, da so dokumenti in podatki pregledno urejeni in hitro dostopni

modul odos pogodbe

Modul ODOS Pogodbe

informacijski sistem odos

Modularna zasnova in integracije za maksimalno prilagodljivost

elektronsko vročanje ODOS

ODOS je povezan s sistemom za elektronsko vročanje SI-CeV

vzorčna notranja pravila za občine

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA ZA OBČINE, KI SO UPORABNICE SISTEMA ODOS

modul ODOS naročilnice

MODUL ODOS NAROČILNICE

DOMOVI ZA STAREJŠE OBČANE

Dom upokojencev Vrhnika
Dom starejših Lendava
Dom starejših občanov Ljutomer
Dom starejših občanov Rakičan
Dom upokojencev Sežana
Dom Petra Uzarja Tržič
Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec
Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik
Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad
Dom starejših občanov Šentjur
Dom za varstvo odraslih Velenje
DUO Impoljca
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Dom Tisje Šmartno pri Litiji
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu
Dom starejših občanov Novo mesto
Dom Taber, socialnovarstveni zavod
Dom upokojencev Kranj
Dom starejših občanov Krško
Dom na Krasu
Dom Lukavci
Dom ob Savinji
Dom upokojencev dr. Franca Bergelja
Koroški dom starostnikov
Obalni dom upokojencev Koper
Dom upokojencev Gradišče