Kategorije

OBČINE
Občina AjdovščinaObčina AnkaranObčina BenediktObčina BledObčina BohinjObčina BrdaObčina BrežiceObčina...
Preberi več
PODJETJA
Premogovnik Velenje d.d. Tutor Team zavarovalno posredovanje d.o.o. HTZ Velenje, I.P., d.o.o. RGP d.o.o....
Preberi več
DRUGE JAVNOPRAVNE ORGANIZACIJE (Zbornice, RRA, turistične organizacije, kulturni domovi, zdravstveni domovi, organi občin, drugi)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Planinska zveza Slovenije...
Preberi več
IZOBRAŽEVALNE USTANOVE (vrtci, OŠ, SŠ, ŠC, glasbene šole, študentski domovi, knjižnice, drugi)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti Študentski dom Ljubljana Center RS za poklicno izobraževanje Zavod...
Preberi več
VARSTVENO DELOVNI CENTRI (VDC, CUDV, ZUDV, društva)
Društvo Sožitje Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ptuj Medobčinsko društvo...
Preberi več
DOMOVI ZA STAREJŠE OBČANE
Dom upokojencev Vrhnika Dom starejših Lendava Dom starejših občanov Ljutomer Dom starejših občanov Rakičan...
Preberi več

Ostali prispevki

digitalizacija poslovanja

Pomembno je, da so dokumenti in podatki pregledno urejeni in hitro dostopni

modul odos pogodbe

Modul ODOS Pogodbe

informacijski sistem odos

Modularna zasnova in integracije za maksimalno prilagodljivost

elektronsko vročanje ODOS

ODOS je povezan s sistemom za elektronsko vročanje SI-CeV

vzorčna notranja pravila za občine

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA ZA OBČINE, KI SO UPORABNICE SISTEMA ODOS

modul ODOS naročilnice

MODUL ODOS NAROČILNICE

OBČINE
Občina AjdovščinaObčina AnkaranObčina BenediktObčina BledObčina BohinjObčina BrdaObčina BrežiceObčina...
Preberi več
PODJETJA
Premogovnik Velenje d.d. Tutor Team zavarovalno posredovanje d.o.o. HTZ Velenje, I.P., d.o.o. RGP d.o.o....
Preberi več
DRUGE JAVNOPRAVNE ORGANIZACIJE (Zbornice, RRA, turistične organizacije, kulturni domovi, zdravstveni domovi, organi občin, drugi)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Planinska zveza Slovenije...
Preberi več
IZOBRAŽEVALNE USTANOVE (vrtci, OŠ, SŠ, ŠC, glasbene šole, študentski domovi, knjižnice, drugi)
Center šolskih in obšolskih dejavnosti Študentski dom Ljubljana Center RS za poklicno izobraževanje Zavod...
Preberi več
VARSTVENO DELOVNI CENTRI (VDC, CUDV, ZUDV, društva)
Društvo Sožitje Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ptuj Medobčinsko društvo...
Preberi več
DOMOVI ZA STAREJŠE OBČANE
Dom upokojencev Vrhnika Dom starejših Lendava Dom starejših občanov Ljutomer Dom starejših občanov Rakičan...
Preberi več