PONOSNI SMO NA NAŠE REFERENCE

ODOS uporablja že 117 slovenskih občin, kar je 55% vseh občin.

Občina Ajdovščina
Občina Ankaran
Občina Benedikt
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Brda
Občina Brežice
Občina Cerklje na Gorenjskem
Občina Cerknica
Občina Cerkno
Občina Cerkvenjak
Občina Črenšovci
Občina Črnomelj
Občina Dornava
Občina Dravograd
Občina Dobrepolje
Občina Dobrna
Občina Dobrovnik
Občina Domžale
Občina Duplek
Občina Gorenja vas – Poljane
Občina Gorje
Občina Gornja Radgona
Občina Grosuplje
Občina Hoče-Slivnica
Občina Hrastnik
Občina Idrija
Občina Ig
Občina Jezersko
Občina Kanal ob Soči
Občina Kobarid
Občina Kobilje
Občina Kočevje
Občina Komen
Občina Kranjska Gora
Občina Križevci
Občina Kungota
Občina Laško
Občina Lenart
Občina Ljutomer
Občina Log-Dragomer
Občina Loška dolina
Občina Lukovica
Občina Majšperk
Občina Medvode
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Miren – Kostanjevica
Občina Mirna Peč
Občina Mislinja
Občina Moravče
Občina Moravske Toplice
Občina Naklo
Mestna občina Nova Gorica
Mestna občina Novo mesto
Občina Oplotnica
Občina Ormož
Občina Osilnica
Občina Pesnica
Občina Piran
Občina Pivka
Občina Poljčane
Občina Polzela
Občina Prebold
Občina Prevalje
Občina Rače – Fram
Občina Radeče
Občina Radenci
Občina Radovljica
Občina Ravne na Koroškem
Občina Renče – Vogrsko
Občina Ribnica
Občina Ribnica na Pohorju
Občina Ruše
Občina Selnica ob Dravi
Občina Semič
Občina Sevnica
Občina Slovenske Konjice
Mestna občina Slovenj Gradec
Občina Starše
Občina Sv. Ana
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
Občina Sv. Tomaž
Občina Sv. Trojica
Občina Šempeter – Vrtojba
Občina Šenčur
Občina Šentilj
Občina Šentjernej
Občina Šentjur
Občina Šentrupert
Občina Škocjan
Občina Šoštanj
Občina Tabor
Občina Tolmin
Občina Trebnje
Občina Trzin
Občina Tržič
Občina Turnišče
Mestna občina Velenje
Občina Videm
Občina Vitanje
Občina Vodice
Občina Vojnik
Občina Vransko
Občina Zagorje ob Savi
Občina Zavrč
Občina Zreče
Občina Žalec
Občina Železniki
Občina Žiri
Občina Žirovnica
Občina Sodražica
Občina Markovci
Občina Ilirska Bistrica
Občina Sežana
Občina Mokronog – Trebelno
Občina Mirna
Občina Hrpelje – Kozina
Občina Ajdovščina
Občina Ankaran
Občina Benedikt
Občina Bled
Občina Bohinj
Občina Brda
Občina Brežice
Občina Cerklje na Gorenjskem
Občina Cerknica
Občina Cerkno
Občina Cerkvenjak
Občina Črenšovci
Občina Črnomelj
Občina Dornava
Občina Dravograd
Občina Dobrepolje
Občina Dobrna
Občina Dobrovnik
Občina Domžale
Občina Duplek
Občina Gorenja vas – Poljane
Občina Gorje
Občina Gornja Radgona
Občina Grosuplje
Občina Hoče-Slivnica
Občina Hrastnik
Občina Idrija
Občina Ig
Občina Jezersko
Občina Kanal ob Soči
Občina Kobarid
Občina Kobilje
Občina Kočevje
Občina Komen
Občina Kranjska Gora
Občina Križevci
Občina Kungota
Občina Laško
Občina Lenart
Občina Ljutomer
Občina Log-Dragomer
Občina Loška dolina
Občina Lukovica
Občina Majšperk
Občina Medvode
Občina Miklavž na Dravskem polju
Občina Miren – Kostanjevica
Občina Mirna Peč
Občina Mislinja
Občina Moravče
Občina Moravske Toplice
Občina Naklo
Mestna občina Nova Gorica
Mestna občina Novo mesto
Občina Oplotnica
Občina Ormož
Občina Osilnica
Občina Pesnica
Občina Piran
Občina Pivka
Občina Poljčane
Občina Polzela
Občina Prebold
Občina Prevalje
Občina Rače – Fram
Občina Radeče
Občina Radenci
Občina Radovljica
Občina Ravne na Koroškem
Občina Renče – Vogrsko
Občina Ribnica
Občina Ribnica na Pohorju
Občina Ruše
Občina Selnica ob Dravi
Občina Semič
Občina Sevnica
Občina Slovenske Konjice
Mestna občina Slovenj Gradec
Občina Starše
Občina Sv. Ana
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici
Občina Sv. Tomaž
Občina Sv. Trojica
Občina Šempeter – Vrtojba
Občina Šenčur
Občina Šentilj
Občina Šentjernej
Občina Šentjur
Občina Šentrupert
Občina Škocjan
Občina Šoštanj
Občina Tabor
Občina Tolmin
Občina Trebnje
Občina Trzin
Občina Tržič
Občina Turnišče
Mestna občina Velenje
Občina Videm
Občina Vitanje
Občina Vodice
Občina Vojnik
Občina Vransko
Občina Zagorje ob Savi
Občina Zavrč
Občina Zreče
Občina Žalec
Občina Železniki
Občina Žiri
Občina Žirovnica
Dom upokojencev Vrhnika
Dom starejših Lendava
Dom starejših občanov Ljutomer
Dom starejših občanov Rakičan
Dom upokojencev Sežana
Dom Petra Uzarja Tržič
Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec
Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik
Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad
Dom starejših občanov Šentjur
Dom za varstvo odraslih Velenje
DUO Impoljca
Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Dom dr. Janka Benedika Radovljica
Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
Dom Tisje Šmartno pri Litiji
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu
Dom starejših občanov Novo mesto
Dom Taber, socialnovarstveni zavod
Dom upokojencev Kranj
Dom starejših občanov Krško
Dom na Krasu
Dom Lukavci
Dom ob Savinji
Dom upokojencev dr. Franca Bergelja
Koroški dom starostnikov
Obalni dom upokojencev Koper
Dom upokojencev Gradišče
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Planinska zveza Slovenije
Zavod RS za varstvo narave
Zavod RS za blagovne rezerve
Institut za vode RS
Inženirska zbornica Slovenije
Veterinarska zbornica Slovenije
Zbornica upraviteljev Slovenije
CMEPIUS
Onkološki inštitut Ljubljana
Zdravstveni dom Celje
Zdravstveni dom Medvode
Krajinski park Goričko
Krajinski park Kolpa
Javni zavod park Škocjanske jame, Slovenija
Zavod za turizem Šaleške doline
Zavod za turizem Idrija
Zavod za turizem Maribor
Zavod za turizem Cerklje
Zavod za turizem Sveta Trojica
Javni zavod za turizem, šport in kulturo Dobrna
Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
Kulturni dom Slovenj Gradec
Kulturni dom Nova Gorica
Kulturni dom Krško
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
Regionalna razvojna agencija za Koroško
Regionalna razvojna agencija Posavje
Razvojna agencija Slovenske gorice
Posoški razvojni center
Javni sklad malega gospodarstva Goriške
Javni zavod Dravit
Podjetniški inkubator Kočevje
Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Skupna občinska uprava enotnost občin
Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki
Medobčinska inšpekcija in redarstvo občine Črnomelj
Medobčinski inšpektorat Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
Medobčinska uprava občin Šempeter – Vrtojba, Renče – Vogrsko, Miren – Kostanjevica in Vipava
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče
Stanovanjski sklad mestne občine Nova Gorica
Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda
Općina Novi Grad Sarajevo
Hrvaška lekarniška zbornica
Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični
Zavod za šport in rekreacijo Domžale
Javni zavod Rokodelski center Ribnica

Društvo Sožitje Medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Ptuj
Medobčinsko društvo Sožitje – Društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Maribor
Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga
Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica
Varstveno delovni center Ajdovščina-Vipava
Varstveno delovni center Črnomelj
Varstveno delovni center Kranj
Varstveno delovni center Krško -Leskovec
Varstveno delovni center Murska Sobota
Varstveno delovni center Nova Gorica
Varstveno delovni center Novo mesto
Varstveno delovni center Polž Maribor
Varstveno delovni center Postojna
Varstveno delovni center SAŠA
Varstveno delovni center Šentjur
Varstveno delovni center Tolmin
Varstveno delovni center Tončke Hočevar
Varstveno delovni center Vrhnika-Idrija
Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava
Socialnovarstveni zavod Taber
SONČEK – Zveza društev za cerebrarno paralizo Slovenije
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Študentski dom Ljubljana
Center RS za poklicno izobraževanje
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Osnovna šola Kidričevo
OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Srednja šola Domžale
Gimnazija Bežigrad
Gimnazija Vič
Šolski center Kranj
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Škofja Loka
Šolski center Novo Mesto
Glasbena šola Franca Šturma
Vrtec Ciciban
Vrtec Dr. France Prešeren
Vrtec llke Devetak Bignami Tolmin
Vrtec Laško
Vrtec Martin Krpan Cerknica
Vrtec Mojca
Vrtec Mornarček Piran
Vrtec Nova Gorica
Vrtec Otona Župančiča
Vrtec Trnovo
Vrtec Viški gaj
Javni zavod Vrtec Zreče
Knjižnica Laško
Knjižnica Črnomelj
Knjižnica Medvode
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto
Ljudska univerza Ajdovščina
Premogovnik Velenje d.d.
Tutor Team zavarovalno posredovanje d.o.o.
HTZ Velenje, I.P., d.o.o.
Fraport Slovenija d.o.o.
Autocommerce hrvatska d.o.o.
Plama-pur d.o.o.
Plama-G.E.O. d.o.o.
Avto Triglav d.o.o.
AC-Mobil d.o.o.
Trgotur d.o.o.
Reitenburg d.o.o.
Odvetniška družba Velkaverh, Štravs, Podgornik o.p., d.o.o.