MODUL

eVročanje

Namen

Modul ODOS.VIP Zavodi je osnovni modul sistema ODOS za obvladovanje vhodne in izhodne pošte, namenjen zavodom in drugim javnim ustanovam, ki izvajajo različne procese, med katerimi so lahko tudi postopki, ki morajo biti vodeni po Zakonu o upravnem postopku in skladno z Uredbo o upravnem poslovanju. 

Uporabljajo ga številni domovi za starejše občane, Varstveno delovni centri, različne izobraževalne ustanove ter druge večje in manjše javne ustanove.

Prednosti

Nudi enostavno in pregledno rešitev za zajem, evidentiranje in distribucijo vhodne pošte, klasificiranje, reševanje in zaključevanje zadev (tudi po upravnem postopku), beleženje dokumentov po ustreznem zaporedju v izbrano zadevo ter pripravo izhodne pošte in njeno odpremo skladno z zakonskimi zahtevami in sodobnimi načini pošiljanja (eVročanje ipd.). Seveda omogoča tudi elektronsko podpisovanje izhodnih dokumentov, skladno z najnovejšimi predpisi. Nudi tudi vpogled in hitro iskanje po zadevah in dokumentih. Omogoča pa tudi odbiranje in izločanje ustrezno zaključenih zadev in njihov prenos v dolgoročno eHrambo.

Funkcionalnosti

 • masovno evidentiranje papirne vhodne pošte, zajem elektronske pošte in zajem dokumentov s portalov,
 • črpanje podatkov o poslovnih partnerjih (AJPES),
 • beleženje, klasificiranje in distribucija vhodne, izhodne in interne pošte ter elektronsko vodenje knjig pošt,
 • kreiranje zadev iz dokumentov ali dodajanje dokumentov na obstoječe zadeve,
 • tiskanje ovoja zadeve,
 • posredovanje zadev v reševanje po signirnem načrtu oz. na nivoju oddelka,
 • vodenje zadev – preusmeritev, predaja, reševanje in zaključevanje, skladno z dodeljenimi pravicami na ravni organizacije
 • uporaba vnaprej pripravljenih predlog za pripravo izhodne pošte ter urejanje vsebine dokumentov znotraj sistema,
 • verzioniranje dokumentov in avtomatično vodenje revizijske sledi,
 • določanje rokov in opomnikov,
 • vodenje dosjejev,
 • priprava izhodne pošte s fizičnim ali elektronskim podpisom,
 • elektronski podpis dokumentov preko varne povezave s podporo SMS modula za pošiljanje gesel za varen prevzem, podpis in izmenjavo dokumentov,
 • tiskanje kuvert, vročilnic in povratnic ter popisa oddanih pošiljk za oddajo na Pošto,
 • zajem povratnic in vročilnic,
 • vodenje zbirk zadev in elektronsko odbiranje ter izločanje zadev,
 • hitro iskanje zadev in dokumentov po različnih kriterijih,
 • uporabnikom omogoča vpogled, reševanje in iskanje po dokumentih,
 • samodejno obveščanje uporabnikov o novih zadevah in dokumentih preko elektronske pošte ter vstop v zadevo neposredno iz poslanega obvestila,
 • analize o opravljenem delu,
 • omogočeno eVročanje v SiCEV (naročnik mora urediti registracijo pri MJU) – brezplačno,
 • omogočeno eVročanje v VEP.SI (naročnik mora urediti registracijo pri EIUS) – plačljivo.

Mnenja uporabnikov

Prenesite si svoj izvod predstavitvenega letaka

Prenesite predstavitveni letak informacijskega sistema ODOS in odkrijte prednosti in rešitve, ki vam bodo olajšale vaše delo.

Zaupajte nam vaš elektronski naslov in letak bo vaš v nekaj sekundah. Obljubimo, da bomo vaše podatke skrbno varovali ter uporabili zgolj za obveščanje o naših ponudbah in novostih.

  Strinjam se z uporaboosebnih podatkov*

  prikaz brošure za predstavitev modulov sistema odos, na sliki je besedilo: Izberite certificiran in zakonsko skladen informacijski sistem

  Ostali moduli