slika simbolično predstavlja pisma

Elektronsko vročanje iz ODOSa v varne in druge elektronske predale preko državnega centralnega sistema za e-vročanje SI-CeV (v portal eUprava)

Z veseljem vas obveščamo, da je državni centralni sistem za e-vročanje SI-CeV na voljo tudi za občine in druge organe javne uprave. To pomeni, da lahko pričnete z uporabo storitve SI-CeV.

Kaj je centralni sistem za e-vročanje SI-CeV (vir: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/program-projektov-si-trust/si-cev/)

»Vzpostavitev sistema za centralno e-vročanje SI-CeV omogoča varno elektronsko vročanje različnih dokumentov med različnimi institucijami javnega sektorja in končnimi uporabniki ter institucijami javnega sektorja skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja upravno poslovanje, poslovanje pravosodnih organov idr. Uporabniki so državljani in poslovni subjekti ter institucije javnega sektorja. Ob tem lahko državljani in poslovni subjekti uporabljajo svoje varne poštne predale, ki so jih pri komercialnih ponudnikih odprli tudi za morebitne druge namene (npr. VEP.SI). SI-CeV v svojih rešitvah predvideva tudi e-vročanje tujim uporabnikom, in sicer prek posebnih čezmejnih platform, ki so rezultat različnih dejavnosti na ravni EU.«

Z julijem 2022 naj bi bilo, skladno z Zakonom o debirokratizaciji, omogočeno tudi vročanje preko SI-CeV v navadne elektronske predale prejemnikov, o tem boste obveščeni.

Več o načinu priklopa na storitev, preberite na tej povezavi.

ODOS je povezan s storitvijo SI-CeV

ODOS je tehnično že povezan s storitvijo državnega centralnega sistema za e-vročanje SI-CeV, povezava pa je našim naročnikom omogočena brez dodatnih stroškov.

ODOS za pošiljanje pošiljk deluje po modelu SVEV1JU-SvevAS4, za katerega so tehnične specifikacije na voljo tukaj.

Kakšen je postopek priklopa na SI-CeV?

  1. Občina oz. organ, ki želi priklop na storitev, mora na Ministrstvo za javno upravo (v nadaljevanju MJU) poslati vlogo, ki jo najdete na povezavi. (https://nio.gov.si/nio/asset/centralni+sistem+za+evrocanje+sicev-813?lang=sl)

Vsaka občina oz. vsak organ, ki želi vročati v državni portal eUprava oziroma koristiti storitev SI-CeV, poda vlogo na MJU

  1. MJU vsako vlogo individualno obravnava v postopku in sklene sporazum z vsako občino / organom posamezno.

Ker je povezava ODOSa s storitvijo SI-CeV že tehnično izvedena, testirana in potrjena, smo s strani MJU dobili zagotovilo, da bo vključitev ustanov, ki uporabljate ODOS, potekala po hitrem postopku.

  1. Ko boste imeli s MJU podpisan sporazum o vključitvi vaše občine / organa v storitev SI-CeV, nas o tem obvestite na mail podpora@pia.si, da opravimo ustrezne nastavitve v vašem ODOSu.