Kategorije

Ostali prispevki

digitalizacija poslovanja

Pomembno je, da so dokumenti in podatki pregledno urejeni in hitro dostopni

modul odos pogodbe

Modul ODOS Pogodbe

informacijski sistem odos

Modularna zasnova in integracije za maksimalno prilagodljivost

elektronsko vročanje ODOS

ODOS je povezan s sistemom za elektronsko vročanje SI-CeV

vzorčna notranja pravila za občine

VZORČNA NOTRANJA PRAVILA ZA OBČINE, KI SO UPORABNICE SISTEMA ODOS

modul ODOS naročilnice

MODUL ODOS NAROČILNICE

certifikat arhiva republike slovenije za odos (1)

CERTIFIKAT ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ODOS

Obveščamo vas, da je certifikacija ODOSa za obdobje 28.11.2023 do 28.11.2024 podaljšana.

VPOGLED V CERTIFIKAT

ODOS je certificiran kot informacijski sistem za upravljanje dokumentov in procesov, funkcionalnega tipa FT 4 (za podporo postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki) in z dodatno funkcionalnostjo DF3 (za podporo elektronski pošti in elektronskemu podpisu).

Navedene funkcionalnosti vključujejo tudi zahteve FT1, FT2, FT3 in FT5 ter dodatne funkcionalnosti DF1 in DF2.

S skrbnostjo in odgovornostjo bomo skrbeli za zakonitost vašega poslovanja tudi v prihodnje.