Kategorije

Ostali prispevki

prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

Prednosti dolgoročne hrambe dokumentov

optimizacija poslovnih procesov

Optimizacija poslovnih procesov – 10 prepričljivih primerov iz prakse

Modul ODOS odsotnosti

Modul ODOS Odsotnosti

Modul ODOS Potni nalogi 

modul ODOS upravno poslovanje

Modul ODOS Upravno poslovanje

Modul ODOS VIP zavodi

Modul ODOS.VIP Zavodi: za zavode in druge javne ustanove

certifikat arhiva republike slovenije za odos (1)

CERTIFIKAT ARHIVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ODOS

Obveščamo vas, da je certifikacija ODOSa za obdobje 28.11.2023 do 28.11.2024 podaljšana.

VPOGLED V CERTIFIKAT

ODOS je certificiran kot informacijski sistem za upravljanje dokumentov in procesov, funkcionalnega tipa FT 4 (za podporo postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki) in z dodatno funkcionalnostjo DF3 (za podporo elektronski pošti in elektronskemu podpisu).

Navedene funkcionalnosti vključujejo tudi zahteve FT1, FT2, FT3 in FT5 ter dodatne funkcionalnosti DF1 in DF2.

S skrbnostjo in odgovornostjo bomo skrbeli za zakonitost vašega poslovanja tudi v prihodnje.