Pogodbe

Modul ODOS.Pogodbe nudi evidenco pogodb v osnovni različici ali v napredni različici tudi elektronsko usklajevanje vsebine pogodbe, njeno potrjevanje ter elektronsko podpisovanje pogodb.

Več o modulu

Pogodbe

V procesu usklajevanja in potrjevanja pogodb podpisnikom praviloma ni potrebno pregledovati celotne pogodbe, saj so vsi komentarji pregledovalcev razvidni s spremnega lista pogodbe, ki spremlja pogodbo. Omogočeno je hkratno pregledovanje pogodbe s strani vseh potrjevalcev in parafiranje pogodbe ob potrditvi.

Nosilec pogodbe je o poteku usklajevanja in potrjevanja pogodbe obveščen kar po elektronski pošti. Omogočeno je tudi nastavljanje raznih opomnikov. Tako je skrbnik pogodbe, preko elektronske pošte, avtomatsko obveščen o usklajevanju in potrjevanju pogodbe ter podpisu ali prenehanju veljavnosti pogodbe.

V primeru povezav s finančno aplikacijo je omogočen pregled predobremenitev ter črpanje vrednosti proračunskih postavk in spremljanje realizacije posamezne postavke. Tako je skrbniku in drugim odgovornim osebam omogočen vpogled v stanje postavke, brez dodatnega prijavljanja v finančno aplikacijo ali celo iskanja podatkov po finančnih oddelkih.

Vsak skrbnik lahko vsak trenutek dostopa do vseh svojih pogodb v elektronski obliki glede na status (v pripravi, podpisana ali zaključena). Omogočeno je tudi hitro in enostavno iskanje po podatkih pogodbe (partner, datum, status reševanja, skrbnik pogodbe).

Funkcionalnosti modula Pogodbe

prikaz simbola a4 papirja z dvema rokama, ki se dotikata notri okvirju papirja, uporabljen za modul odos pogodbe

Osnovni paket

 • zajem prispelih pogodb,
 • vnos meta podatkov pogodbe (spremni list),
 • enostavno iskanje pogodb,
 • spremljanje realizacije pogodbe,
 • opomniki o izteku pogodb,
 • elektronski podpis pogodb preko varne povezave s podporo SMS modula za pošiljanje gesel za varen prevzem, podpis in izmenjavo dokumentov.

Napredni paket dodatno nudi še:

 • zajem prispelih pogodb in kreiranje zadeve,
 • dodajanje dokumenta pogodba, ki nastane zunaj ODOSa na zadevo,
 • vnos meta podatkov pogodbe ter elektronsko usklajevanje in hkratno pregledovanje odgovornih (kroženje),
 • generiranje spremnega lista pogodbe, kjer so zabeležene opombe vseh pregledovalcev in njihove potrditve,
 • opredelitev pregledovalcev in podpisnika pogodbe,
 • določitev skrbnikov pogodbe, ki jih sistem samodejno obvešča o statusu ali spremembah na pogodbi,
 • nastavljanje opomnikov,
 • povratno skeniranje podpisane pogodbe kot nove verzije v sistem,
 • možen zajem spremne dokumentacije,
 • spremljanje realizacije pogodbe,
 • možnost povezave s finančno aplikacijo, ki omogoča prenos in kontrolo proračunskih oz. planskih postavk, preobremenitev in porabe, pri nabavnih pogodbah.

Preberite več o sistemu ODOS

Vaše zadovoljstvo je naša motivacija

Stopite v stik z nami

Z veseljem vam bomo predstavili sistem ODOS,
pokazali kako deluje, odgovorili na vaša vprašanja in vam
pripravili informativno ponudbo.

Alma Rehberger ODOS skrbnica modulov

Alma

Natalija

Peter Čurč ODOS skrbnik modulov

Peter

Matjaž

Vsi moduli in povezave sistema ODOS

Modularna zasnova sistema ODOS omogoča elektronsko izvajanje različnih procesov v organizaciji, prilagodljivost različnim potrebam uporabnikov ter preprosto nadgrajevanje sistema z rastjo potreb poslovanja. Z velikim naborom modulov in povezav z drugimi sistemi omogoča, da imajo uporabniki v enem sistemu dostop do vsega, kar se nanaša na njihovo delo in poslovanje. Moduli sistema ODOS so lahko samostojni ali medsebojno povezani.

Ker želimo uporabnikom sistema ODOS kar najbolj olajšati delo, ODOS povezujemo tudi z drugimi sistemi in aplikacijami v organizaciji. Izvedenih imamo že veliko povezav, vedno pa smo odprti tudi za nova povezovanja. Prav povezljivost sistema ODOS z drugimi sistemi in aplikacijami je njegova velika prednost, saj tako omogoča delo in izmenjavo podatkov preko enotne vstopne točke, ki jo predstavlja ODOS. S tem omogoča, da imajo uporabniki, v enem sistemu, dostop do vsega, kar se nanaša na njihovo delo, s čimer zagotovi tudi visoko stopnjo preglednosti in zanesljivosti.

Zadovoljni uporabniki so naše vodilo

Povezani moduli

Prenesite si svoj izvod predstavitvenega letaka

Prenesite predstavitveni letak informacijskega sistema ODOS in odkrijte prednosti in rešitve, ki vam bodo olajšale vaše delo.

Zaupajte nam vaš elektronski naslov in letak bo vaš v nekaj sekundah. Obljubimo, da bomo vaše podatke skrbno varovali ter uporabili zgolj za obveščanje o naših ponudbah in novostih.

  Strinjam se z uporaboosebnih podatkov*

  prikaz brošure za predstavitev modulov sistema odos, na sliki je besedilo: Izberite certificiran in zakonsko skladen informacijski sistem